Kv. Sånglärkan

2012


Tak-renovering / vindsvåning
K-märkt fastighet på Östermalm.
P1020798Kv SanglarkanSanglarkan