Kort om oss på Artega

Välkommen till en ambitiös byggentreprenör med erfarenheter i allt från ombyggnader i kulturhistoriska byggnader till industrilokaler runt hela Storstockholm.
​​​​​​​
Vi är sprungna ur företag med byggmästartraditioner med lokal närvaro och närhet till slutkunden. Efter mångårigt samarbete så har vi blivit ett sammansvetsat gäng som kompletterar varandra genom byggandets alla faser. Vår målsättning är oerhört hög med kundens intressen i centrum.​

Vår idé


​Vår ambition är att Ni som beställare och fastighetsägare skall uppleva Artega som en närvarande samarbetspartner som med lyhördhet tillgodoser Era krav i framtida ombyggnadsprojekt.
Artega Entreprenad ska vara beställarens tryggaste val.

Certifikat PDF