Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy

 
KVALITET
Genom lyhördhet, kompetent personal och mångårig erfarenhet skall Artega säkerställa rätt kvalitet, hög servicegrad och effektivt byggande.
Med uppföljning och förbättring skall vi ständigt utvecklas.
Detta gör oss till kundens tryggaste val.

 
MILJÖ
Artega skall sträva efter en så liten miljöpåverkan som möjligt genom utbildad personal, tillämpa återvinning, avfallshantering och använda där så är möjligt godkända produkter.
Våra UE skall dela vår syn på engagerat miljöarbete.
Artegas ambition är ständig förbättring genom god uppföljning.

 
ARBETSMILJÖ
Artega strävar efter att ha en god och säker, samt trevlig arbetsmiljö på alla arbetsplatser. Detta uppnår vi genom att:
  • ­Planera verksamheten och produktionen
  • ­Alla har eget ansvar och tar egna initiativ att förebygga skador och tillbud
  • ­Utbilda och informera om arbetsmiljö
  • ­Ha rutiner och förbättringsarbete som stöder arbetsmiljöarbetet
  • ­Ha engagemang hos medarbetarna
​​​​​​​BF9K Certifierade sedan 2015

Dokument PDF