Tjänster

Våra tjänster


Artega åtar sig att utföra alla typer av byggnadsarbeten i alla entreprenadformer företrädesvis åt professionella beställare. Som exempel kan nämnas: kontorsombyggnader, stambyten, restaurangombyggnader, renovering av offentliga lokaler och tillbyggnader mm.

För att kunna möta beställarens krav mindre servicearbeten har våra hantverkare fullutrustade servicebilar vilket garanterar snabba insatser och gott resultat.
​​​​​​​
Våra medarbetare har lång erfarenhet inom branschen och dokumenterad utbildning, vilket ytterligare stärker våra möjligheter till nöjda kunder.