Kv. Sånglärkan

Kv. Sånglärkan

Tak-renovering / vindsvåning
K-märkt fastighet på Östermalm.
p1020798sanglarkan