Kontorsanpassningar

Artega utför alla sorters kontorsanpassningar åt fastighetsägare och hyresgäster. 

Kontorsanpassningar i Artegas DNA!

Artega har sedan starten anpassat kontorslokaler över hela Stockholm och det har varit vår hjärtverksamhet sedan 2010. Vi gör kontorsanpassningar åt de flesta större fastighetsägare med kontorslokaler i hela stor-Stockholm. 

Kontorsanpassningar och lokalanpassningar

Artega anpassar lokaler oavsett användningsområde, även om kontor är det stora flertalet. Att anpassa eller renovera kontor kräver förutom stor hänsyn till kvarvarande hyresgäster även ett gott samarbete med beställare, Hyresgäst och fastighetens tekniskaförvaltare. Korta byggtider är ett återkommande problem som vi försöker lösa med god planering och arbete även på udda tider, semestrar, ledigheter etc.

Ramavtal utgör stommen

Artega utför kontorsanpassningar åt alla proffessionella beställare. Men flertalet görs i någon form av längre sammarbete, exempelvis genom ramavtal. Fördelen med dessa är att snabbt kunna budgetera och utföra en ombyggnad åt en återkommande kund eftersom ramarna redan är satta.