RETAIL / Butiksanpassningar

Artega har lång erfarenhet av ny-, om- & tillbyggnader av affärslokaler i komersiella centrum. 

Butiksanpassningar

Artega har lång erfarenhet av butiksanpassningar. Vi har byggt om och renoverat butikslokaler inom ett flertal centrumanläggningar i Stockholmsregionen. Kunderna är oftast centrumägaren eller dess förvaltare, men vi utför även mindre ombyggnader direkt åt butiksinnehavare.

Att arbeta i Retail miljö...

Att arbeta i centrum och liknande med full verksamhet är både utmanande och inspirerande. Det ställs oerhörda krav på allt ifrån säkerhet, renlighet och utförande på obekväma tider till att anpassa sig till anläggningens brand- och inbrottslarm med dess rutiner. I ett centrum som omfattas av många butiker så gäller det naturligtvis att störa omgivningen minimalt. Det anser vi oss extremt duktiga på.

Byggservice eller entreprenad

Artega anpassar butikslokaler i stort som smått. Vid mindre butiksanpassningar så har vi våra servicesnickare som med utrustade servicebilar för snabbast möjliga service. Vid lite större ombyggnader så har vi rutin allt ifrån arbetsledning till hantverkare.
​​​​​​​Artega kan naturligtvis alltid erbjuda en totallösning inklusive installationer.