Renovering, OM- & TILLBYGGNAD

Artega utför ROT-Projekt. Renovering, Ombyggnationer och Tillbyggnader av alla slag.
​​​​​​​Om- & Tillbyggnad av vindar har blivit lite av Artegas specialitet.

Renovering i känsliga miljöer

Artegas uppdrag inom ROT-sektorn, Renoveringar, Ombyggnationer & Tillbyggnader sker i alla typer av fastigheter. Ofta sker arbetet i Klassade fastigheter vilket medför extra stor försiktighet vid rivning, demontering och återställning. Ofta med hjälp av antikvarie.

Ombyggnader & Tillbyggnader

Artega utför alla typer av ombyggnader och tillbyggnader. Vi har utfört ett stort antal vindsombyggnader i stan, nästan uteslutande i K- eller Blåmärkta hus med särskild hänsyn till byggnadens historia och beskaffenhet. Det har blivit något av vår specialitet.

Vindsombyggnad

Artega är en erfaren entreprenör av vindsombyggnader. Kontakta oss gärna för en konsultation. Vi har flertalet goda referenser inom tak- & vindsrenoveringar.