Gym & Fitness

Artega har byggt ett flertal Gym, Yoga, Fitnessanläggningar etc. inom Stockholmsområdet. 

Artega bygger lokaler för den stora hälsotrenden!
Vi har under ett flertal år kommit att bygga och renovera Gym, Yoga, Bikramyoga och andra lokalanpassningar för motion och hälsa.

Aktivitetslokaler

Olika typer av aktiviteter kräver olika utföranden beroende på aktivitet, läge etc. Ett gym kräver ofta ljudåtgärder medan en lokal för bikramyoga kräver en lokal som tål fukt och värme. Artega anpassar lokalerna till nyttjandet.

Gym har blivit ett frekvent inslag i våra köpcentrum.

Artega har anlagt gym i centrala miljöer anpassade för i första hand shopping etc. Därför vet vi vikten av att anpassa lokalerna så att de stör minimalt men samtidigt kan exponeras utifrån beställarens önskemål.