Artega Entreprenad AB har ansvarat för byggnationen av
NordicWellness nya prestigeanläggning på Drottninggatan i Stockholm.
Tack alla inblandade för ett bra samarbete och tack
StenaFastigheter för förtroendet